• Thư Viện>>Nhiệm vụ

 Hướng dẫn nhiệm vụ Quân đoàn

 Hướng dẫn nhiệm vụ Đối chiến

 Hướng dẫn nhiệm vụ Tu hành

 Hướng dẫn nhiệm vụ máy cường hóa số 53

 Hướng dẫn nhiệm vụ máy cường hóa số 54

 Hướng dẫn nhiệm vụ Khảo sát di tích

 Hướng dẫn nhiệm vụ Chinh phục mật đạo

 

NHIỆM VỤ QUÂN ĐOÀN

 
Nhận nhiệm vụ ở khu vực Quân Đoàn để hoàn thành các nhiệm vụ săn lùng tội phạm (Boss). 
Khi thăng cấp sẽ xuất hiện nhiệm vụ mới. Cấp độ càng cao nhiệm vụ càng hay.
 
Bước 1: Mở Bản đồ thế giới vào khu vực quân đoàn
 
 
 
Bước 2: Tạo phòng chọn nhiệm vụ. Nhấn “OK” để tạo phòng
 
 
 Nhấn vào biểu tượng để tạo phòng làm nhiệm vụ
 Chọn NPC
 Chọn nhiệm vụ của NPC
 
Bước 3: Vào phòng. Nhấn “Ready” để bắt đầu nhiệm vụ
 
 

NHIỆM VỤ ĐỐI CHIẾN

 
Nhận nhiệm vụ đối chiến ở Đạo Trường. Đây là loại nhiệm vụ thi đấu solo với Boss. Khi thăng cấp sẽ xuất hiện nhiệm vụ mới và đối thủ càng nguy hiểm.
 
Bước 1: Mở bản đồ thế giới vào đạo trường. Chọn “Đối Chiến”
 
 
 
Bước 2: Chọn nhiệm vụ Đối chiến. Nhấn “OK” để bắt đầu nhiệm vụ
 
 

NHIỆM VỤ TU HÀNH

 
Nhận nhiệm vụ tu hành khiêu chiến ở Đạo Trường. Đây là loại nhiệm vụ rèn luyện. Khi thăng cấp sẽ xuất hiện nhiệm vụ mới.
 
Bước 1: Mở bản đồ thế giới vào Đạo Trường. Chọn “Tu Hành”
 
 
 
Bước 2: Chọn nhiệm vụ Tu hành. Nhấn “OK” để bắt đầu nhiệm vụ
 
 

NHIỆM VỤ MÁY CƯỜNG HÓA SỐ 53


Để có được máy cường hóa số 53 các bạn vui lòng làm các bước sau:

Bước 1: Đạt đến cấp độ "Đấu Thủ Cấp 1"

Bước 2: Đến khu vực Quảng Trường tìm NPC "Assistant Carlson" để nhận nhiệm vụ 


Bước 3: Đến khu vực "Phòng Thí Nghiệm" gặp NPC "Dr.Panperth" để thực hiện nhiệm vụ

 


Bước 4: Quay trở lại khu vực Quảng Trường tìm NPC "Assistant Carlson" để nhận nguyên liệu nhiệm vụ


Bước 5: Đến khu vực "Phòng Thí Nghiệm" gặp NPC "Dr.Panperth" để hoàn thành nhiệm vụ và mở máy cường hóa số 53

 

 

NHIỆM VỤ MÁY CƯỜNG HÓA SỐ 54


Máy cường hóa 54 có thể giúp bạn tiến hành các hoạt động kế thừa và cường hóa thẻ kỹ năng .....

Bước 1: Đạt đến cấp "Chiến Binh Cấp 9"

Bước 2: Đến khu vực Quảng Trường tìm NPC "Assistant Carlson" để tiến hành đổi 5 loại nguyên liệu bất kì


Bước 3: Đến khu vực "Phòng Thí Nghiệm" gặp NPC "Dr.Panperth" và tiến hành cường hóa 1 trang bị bất kì khoảng 10 lần.


Bước 4:Quay trở lại khu vực Quảng Trường tìm NPC "Assistant Carlson" và chọn dòng "không có gì"


Bước 5: Đến khu vực "Phòng Thí Nghiệm" gặp NPC "Dr.Panperth" để nhận nhiệm vụ


Bước 6: Đến khu vực Quảng Trường tìm NPC "Assistant Carlson" để tìm nguyên liệu

 

Lưu ý: Để tìm được 2 loại vật phẩm nhiệm vụ trên thì các bạn vào đấu trường và thi đấu tại các map Train hoặc map Waterfall.

 


Bước 7: Đến khu vực "Phòng Thí Nghiệm" gặp NPC "Dr.Panperth" để hoàn thành nhiệm vụ và mở được máy cường hóa số 54

 
 

NHIỆM VỤ KHẢO SÁT DI TÍCH

Nhiệm vụ "Khảo sát di tích" là nhiệm vụ quan trọng để giúp các bạn có thể nhận được nhiệm vụ "Chinh phục mật đạo" sau khi hoàn thành. 

Để thực hiện nhiệm vụ "Khảo sát di tích" các bạn vui lòng làm theo các bước sau:

Bước 1: Đến khu vực Thánh Đường gặp NPC Mysterious để nhận nhiệm vụ: 

Bước 2: Đến khu vực Quân Đoàn và tạo phòng nhiệm vụ "Quân Đoàn" của NPC Mysteriuos

 

Bước 3: Thực hiện nhiệm vụ bằng cách tiêu diệt toàn bộ quái vật trong bản đồ 

Bước 4: Quay trở lại khu vực Thánh Đường để hoàn thành nhiệm vụ

 
 
NHIỆM VỤ CHINH PHỤC MẬT ĐẠO
 

Nhiệm vụ "Chinh phục mật đạo" là nhiệm vụ quan trọng giúp bạn có thể tiến hành luyện tạo trang bị mới và đồng thời còn giúp các bạn tìm được những Nguyên liệu và lõi trang bị hiếm khi hoàn thành nhiệm vụ.

Để thực hiện nhiệm vụ "Chinh phục mật đạo" các bạn vui lòng làm theo các bước sau:

Bước 1: Hoàn thành nhiệm vụ "Khảo sát di tích"

 

Bước 2: Đến khu vực Quảng trường gặp NPC Badafon để nhận nhiệm vụ 

Bước 3: Đến khu vực Quân Đoàn và tạo phòng nhiệm vụ" Chinh Phục Mật Đạo" 

Bước 4: Thực hiện nhiệm vụ và nhận phần thưởng.

 

 

 

 

HỖ TRỢ
KHÁCH HÀNG

HỖ TRỢ
KHÁCH HÀNG