• Thư Viện Trang Bị
Thương thần ares

Thần khí của thần chiến tranh Ares gồm Thương và khiên. Tấn công tốc độ và đầy uy lực với sự hỗ trợ của nguyên tố lửa.

 

 

HỖ TRỢ
KHÁCH HÀNG

HỖ TRỢ
KHÁCH HÀNG