Cập Nhật
Cập nhật 17-08-2017
Ngày đăng: 17/08/2017 |  Lượt xem : 3783

 

Thân chào các bạn,

Hôm nay 17-08-2017, Quyền Vương bảo trì server định kì và cập nhật mới như sau:

  • Trang bị mới
  • Trang bị bán Gold mới
  • Máy Oracle mới
  • Gói khuyến mãi
  • Khác: Phòng Riêng, vật dụng phòng riêng và Biểu cảm


1. Trang bị mới
Cập nhật 5 trang bị mới gồm 1 trang bị bán cửa hàng và 4 trang bị máy quay Oracle.
 


2. Trang bị bán Gold mới
 


3. Máy Oracle mới
Cập nhật 3 máy Oracle mới
 


Máy quay Oracle hồng cập nhật mới toàn bộ trang bị


Máy quay Oracle vàng với nguyên liệu và Thẻ kĩ năng


Máy oracle xanh cập nhật thêm 5 trang bị mới
 

4. Gói khuyến mãi
Gói tự chọn mua 2 trang bị bất kì các bạn sẽ được tặng trang bị mới "Lưỡi hái Triệu Hồn"
 


5. Khác
Ngoài ra cửa hàng cập nhật thêm

  • Phòng riêng mới: Phòng thủy cung
  • 12 vật dụng phòng riêng
  • 8 Biểu cảm mới


Thân,
Quyền Vương Team!

 

Tin liên quan:

Cập nhật 17-08-2017Cập nhật 17-08-2017Hôm nay 17-08-2017, Quyền Vương bảo trì server định kì và cập nhật mới như sau...

HỖ TRỢ
KHÁCH HÀNG

HỖ TRỢ
KHÁCH HÀNG