Cập Nhật
Cập nhật 17-07-2017
Ngày đăng: 17/07/2017 |  Lượt xem : 1950

 

Thân chào các bạn,

Ngày 17-07-2017, Quyền Vương bảo trì server đình kì từ 09h00 ~ 12h00 và cập nhật mới như sau:

  • Trang bị mới Nộ lôi kiếm
  • Cập nhật máy Oracle Hồng
  • Mở bán 4 trang bị Gold
  • Gói khuyến mãi 999


1. Trang bị mới
Trang bị cập nhật vào máy Oracle hồng
 


 

2. Cập nhật máy Oracle
Cập nhật trang bị cho Máy Oracle hồng: Đôi cánh tà vương, bạch sa lao, tử huyết đao, tre trăm đốt, huyết hỏa liềm đao, hồn trượng, cánh tay hỏa quái, thiên thần kiếm, trượng thần anubis, súng hỏa mai và nộ lôi kiếm.
 


3. Trang bị bán Gold
Cửa hàng mở bán bằng Gold 4 trang bị sau:


 

4. Gói khuyến mãi 999
Gói tự chọn 2 vật phẩm bất kì trong danh sách trị giá 1500 RM.
Giá: 999 RM
 


 


Thân,
Quyền Vương Team!

 

Tin liên quan:

Cập nhật 17-07-2017Cập nhật 17-07-2017Ngày 17-07-2017, Quyền Vương bảo trì server đình kì từ 09h00 ~ 12h00 và cập nhật mới như sau...

HỖ TRỢ
KHÁCH HÀNG

HỖ TRỢ
KHÁCH HÀNG