Cập Nhật
Cập nhật 19-06-2017
Ngày đăng: 19/06/2017 |  Lượt xem : 1954

 

Thân chào các bạn,

Hôm nay 19-06-2017, Quyền Vương bảo trì server định kì từ 09h00 ~ 12h00 và sau khi kết thúc bảo trì cửa hàng sẽ cập nhật trang bị mới "Rối Địa Ngục" vào máy oracle hồng.
 


Thân,
Quyền Vương Team!

 

Tin liên quan:

Cập nhật 19-06-2017Cập nhật 19-06-2017Hôm nay 19-06-2017, Quyền Vương bảo trì server định kì từ 09h00 ~ 12h00 và sau khi kết thúc bảo trì cửa hàng sẽ cập nhật trang bị mới...

HỖ TRỢ
KHÁCH HÀNG

HỖ TRỢ
KHÁCH HÀNG