Cập Nhật
Cập nhật 22-05-2017
Ngày đăng: 22/05/2017 |  Lượt xem : 1820

 

Thân chào các bạn,

Ngày 22-0-2017, Quyền Vương bảo trì server định kì từ 09h00 ~ 12h00 và cập nhật mới như sau:

  • Trang bi mới Quân Dụng Đăc Chủng
  • Gói trang bị Quân dụng


1. Trang bị mới
 


2. Gói trang bị
Gói tự chọn 2 trang bị trong danh sách giảm 1000 RM và tặng trang bi mới Quân dụng đặc chủng.
 


Thân,
Quyền Vương Team!

 

Tin liên quan:

Cập nhật 22-05-2017Cập nhật 22-05-2017Ngày 22-0-2017, Quyền Vương bảo trì server định kì từ 09h00 ~ 12h00 và cập nhật mới như sau...

HỖ TRỢ
KHÁCH HÀNG

HỖ TRỢ
KHÁCH HÀNG